Tabungan Barokah

Home » Produk & Layanan » Tabungan » Tabungan Barokah
 • Tabungan Barokah
  Tabungan Barokah adalah tabungan yang penarikannnya dapat dilakukan setiap saat dengan potensi bagi hasil yang kompetitif.
 • Akad
  Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah, dimana Bank / mudharib diberikan kuasa penuh oleh nasabah / shahibul maal untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan mudharib / Bank wajib memberitahukan kepada shahibul maal / nasabah mengenai nisbah / bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.
 • Ketentuan
  • Setoran awal Rp 25.000,-
  • Saldo Minimum Rp 20.000,-
  • Keunggulan
   • Bisa diambil sewaktu – waktu
   • Bebas biaya administrasi
   • Bagi hasil yang kompetitf
  • Persyaratan
   • Fotocopy KTP
   • Mengisi Formulir Pembukaan Rekening